Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel

Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel

Martin Mešša

Ústredie ľudovej umeleckej výroby na svojom podujatí Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel v júni tohto roku návštevníkom predstavilo významných výrobcov ľudových zvukových a hudobných nástrojov. Predstavilo ich ako výrobcov i ako interpretov. Boli to všestranný výrobca ľudových hudobných nástrojov Tibor Koblíček (ninera, píšťaly, fujary, gajdy, gajdice, citara i husle), Michal Fiľo (fujary, koncovky a píšťaly), Drahomír Daloš (fujary, píšťaly a gajdy), vynikajúci výrobca fujár a píšťal Pavol Bielčik, a Peter Sobota s drumbľami a píšťalkami. Odborná konferencia vytvorila priestor pre zamyslenie sa nad miestom ľudových hudobných nástrojov, ich zvukových a estetických hodnôt v tradičnej ľudovej kultúre i v súčasnom živote, nad možnosťami výroby a použitia modernej techniky pri výrobe zvukovo kvalitných nástrojov i nad odkazom, ktorý nám o ľudových hudobných nástrojoch zachovávajú múzeá.

ÚĽUV