Nápady a záznamy

Nápady a záznamy

Xénia Lettrichová

Soňa Sadílková je tvorivá, vynachádzavá, nekonvenčná a presvedčivo hľadá pre seba nové možnosti autorského vyjadrenia mimo úzky rámec klasických línií výtvarných disciplín. Jej tvorba myšlienkovo, stavebne i kompozične vychádza z priestoru na pomedzí textilu, šperku, objektu a happeningu. Je hravá, nezaťažená, so zmyslom pre inscenáciu. Myšlienku stvárni spontánne v tom, čo má po ruke. Nápady a ich záznamy. Trvácnosť nie je podstatná, prídu ďalšie úlohy, nové riešenia. S papierom ako výtvarným materiálom začala pracovať počas štúdia v ateliéri textilu na VŠVU v Bratislave. Pri šperkoch, objektoch a doplnkoch Sadílková často vychádza zo základného tvaroslovného a prekvapivo banálneho prvku – valčeka ušúľaného z trojuholníkového kúska papiera. Odev – papierový objekt – je pre ňu štúdia symbiózy tela a materiálu z rôznych aspektov. Inšpiratívnou a úrodnou pôdou sú pre ňu rôzne workshopy, sympóziá a inštalácie ako príležitosť koncentrovať sa a posunúť sa vo svojom programe dopredu.

ÚĽUV