Tkáčske dni vo Dvore remesiel ÚĽUV

Tkáčske dni vo Dvore remesiel ÚĽUV

Martin Mešša

V poradí ôsme sympózium remeselníkov sa konalo v júni 2005 v priestoroch ÚĽUV-u v Bratislave. Stretli sa na ňom zástupcovia tradičných tkáčskych techník. Štyri skúsené tkáčky predvádzali na krosnách tkanie ažúrovaním zdobeného prestierania, ukážky horehronských tkaných vzorov, handrových kobercov a prestieraní zhotovených zo zvyškov textilu. Tkanie na krosnách dopĺňali ukážky výroby cigánskych tkaníc, ktorými si voľakedy ženy uväzovali sukne a zástery, a tkanie kartičkami. Súčasťou sympózia bola odborná konferencia s názvom Nové cesty starých techník – tkanie v ľudovej kultúre v minulosti a dnes.

ÚĽUV