Štvrtý rozmer skla

Štvrtý rozmer skla

Mária Nepšinská

Marek Brincko (1981) patrí k najmladšej generácii slovenských sklárskych umelcov. Absolvoval ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 2000 – 2006. Súkromne sa vzdelával aj v ateliéri známeho sklárskeho umelca Štepána Palu v Bratislave (2005 – 2006). Vystavoval na skupinových výstavách v Bratislave, Mníchove, Štrasburgu a Prahe. V súčasnosti sa zameriava sa tvorbu tavených sklenených plastík. Pri komorných i rozmerných priestorových objektoch sa inšpiruje okolitým prostredím, pohľadmi z okna, pričom okno je hranicou, ktorú spracováva. Cieleným narábaním so svetlom dodáva Marek Brincko objektom štvrtý rozmer.

ÚĽUV