INTRO

INTRO

Silvia Seneši Lutherová

Galéria úžitkového umenia Dizajn štúdio ÚĽUV v Bratislave predstavila výstavu diplomových projektov ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení – záverečné študentské práce Glory box Simony Janišovej a Folksy Moniky Brzej. Hoci obe autorky nachádzajú inšpiráciu v tradícii, hneď od počiatku rozvíjania témy každá upriamuje pozornosť iným svojským smerom. Pre Simonu Janišovú je tradícia, konkrétne tradícia zostavovania svadobnej výbavy pre nevestu, ideovým východiskom. Monika Brzá sa koncentruje na formu a príklad si berie z tradičnej ľudovej techniky dekorovania tzv. zadymovanej keramiky. V prvom prípade vzniká pestrá kolekcia keramických doplnkov, v druhom prípade zase séria vizuálne i hapticky pôsobivých predmetov.

ÚĽUV