Vít Pieš

Vít Pieš

Všestranný majster

Jana Rajniaková

Vít Pieš (1931) sa narodil v rázovitej obci Čičmany. Silný vplyv prostredia, v ktorom vyrastal, je zreteľný v jeho celej tvorbe – vo výrobkoch z dreva, kože a kovu. V súbore jeho prác nájdeme črpáky, korýtka, naberačky, lyžice, soľničky, formy na syr, ale napríklad aj hudobné nástroje úzko zviazané s prostredím salaša, ako píšťalky a fujary. S ÚĽUV-om nadviazal spoluprácu v 80. rokoch. V roku 2009 získal za svoju prácu titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva, kovu a kože.

ÚĽUV