Klubová sezóna

Klubová sezóna

Eva Ševčíková

Pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava pôsobia kluby remesiel, predstavujúce druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi, ale aj lektori kurzov, prípadne iní záujemcovia za účelom výmeny skúseností a prípravy spoločných prezentácií. Snahou členov klubov je napĺňať svoje tvorivé ambície a cieľom ÚĽUV-u je ich tvorivé aktivity podporovať. Na spoločnej výstave pod názvom Klubová sezóna (8. 8. – 12. 10. 2013) predstavia štyri kluby v Galérii ÚĽUV výber z tvorby svojich členov.

Najdlhšie pôsobiacim klubom sú Priadky. Členkami klubu sa stali ženy, ktoré absolvovali rôzne kurzy paličkovanej čipky. Prvé roky činnosti boli zamerané na vzájomné odovzdávanie skúseností v zdokonaľovaní techník paličkovania. Postupne sa orientácia klubu presunula na poznávanie regionálnych čipiek.

Spoločnosť rozvinutej fantázie – SPOROFA, ďalší z klubov pôsobiacich pri RCR ÚĽUV Bratislava, vznikol ako dobrovoľné neziskové občianske združenie ľudí, ktorí sa zaoberajú umeleckou rezbárskou tvorbou z dreva, ale aj jeho praktickým využitím. Členmi spoločnosti sú neškolení umelci, výrobcovia, amatérski tvorcovia, ktorých výsledkom sú sochy, reliéfy, ale aj fujary, črpáky, či iné artefakty z dreva.

Aktívnych a činorodých členov má aj drotársky klub Džarek. Prvé roky existencie klubu boli o používaní tradičných drotárskych techník, používaní slučkového výpletu, plochej špirály, postupne sa v ich tvorbe objavili sochy.

Svoje diela predstavia na spoločnej výstave klubov aj viacerí členovia Klubu priateľov podmaľby na sklo.

ÚĽUV