nakolene / makeshift

nakolene / makeshift

Katarína Trnovská

Platforma crafts.sk má na svojom konte ďalší z projektov, kde tradícia drží krok so súčasným dizajnom. Po minuloročnom výstavnom projekte s názvom „otvorený ateliér“ sa autori rozhodli pre odklon od užívateľského dizajnu smerom k materiálovo-technologickému experimentu. O kvalite výsledkov testovania pôvodných remeselných techník ako aj nových digitálnych technológií sa návštevníci Dizajn štúdia ÚĽUV mohli presvedčiť v termíne 5. 5. – 9. 6. 2013 v rámci výstavy nakolene / makeshift.

Výstave predchádzali dva intenzívne workshopy – nakolene, ktorý viedol lektor Braňo Hrebík a oboznamoval účastníkov so základnými vlastnosťami dreva ako materiálu, jeho spracovaním a prípravou, povrchovými úpravami, ozdobnými technikami a základnými konštrukčnými spojmi a makeshift, ktorý vznikol v spolupráci s Matejom Korytárom, kde počas dvoch dní dizajnéri testovali možnosti online nástrojov na tvorbu 3D drobných úžitkových predmetov.

ÚĽUV