Spomienka na majstra železa a drôtu

Spomienka na majstra železa a drôtu

Katarína Hallonová

V tomto čase si pripomíname nedožité 95. narodeniny legendárneho kováčskeho a drotárskeho majstra Ladislavova Jurovatého st. (1923 – 2012) z Lúk pod Makytou. Tvoril v oblasti kresby, maľby a grafiky, no jeho celoživotným poslaním bolo obnoviť tradičné kováčstvo a drotárstvo a dať im nový umelecký rozmer.

L. Jurovatý bol mimoriadne aktívny a plodný autor so širokým záberom. Venoval sa úžitkovej i voľnej výtvarnej tvorbe, šperkom a riešil uplatnenie oboch remesiel v modernom interiéri. Experimentoval aj s odpadom. Jeho originálna autorská technika spracovania slučkového výpletu mala zásadný význam nielen pre jeho osobný tvorivý rast, ale aj pre ďalší rozvoj drotárstva. Vytvoril pôsobivé diela, ktoré sa svojím tvaroslovím blížili ku klasickej soche.

Ako prvý sa úspešne pokúsil o syntézu kováčstva a drotárstva, pričom staval na kontraste medzi drôtenou linkou a kompaktnou masou kovu. Majstrovi Jurovatému boli najbližšie folklórne a sakrálne námety. V bohatom sortimente úžitkovo-dekoratívnych predmetov dominovali misy a podnosy, vešiaky, rámy na zrkadlá, svietidlá, deliace steny, krbové náradie, mreže a kryty na vykurovacie telesá. V poslednej dekáde svojho života sa L. Jurovatý viac sústredil na plech. Od roku 1964 vlastnil titul Majster umeleckých remesiel v odbore umeleckého kováčstva.

Vystavoval v Európe, na Blízkom východe i v Severnej Amerike. Jeho práce sú ozdobou zbierkových fondov najvýznamnejších slovenských múzeí a galérií.

ÚĽUV