“THE WOOD MASTER CLASS” na Slovensku

“THE WOOD MASTER CLASS” na Slovensku

Dana Fagová

Projekt DREAM pokračuje vo svojom pláne na rok 2013. Ďalšou aktivitou v poradí bol “The Wood Master Class” – tvorivé stretnutie mladých dizajnérov a remeselníkov vybratých jednotlivými zahraničnými partnermi projektu, ktoré prebehlo na Slovensku, v Ružomberku, v čase 1. 7. – 7. 7. 2013. Organizáciu mal na starosti ÚĽUV, zúčastnilo sa ho 13 mladých, aktívnych tvorcov z Európy, konkrétne zo Španielska, Írska a Francúzska. Hlavným materiálom na spracovanie sa stalo drevo, ktoré je na Slovensku ako aj v iných zalesnených krajinách nesporne najviac preferovaným a využívaným, vyjadrovanie sa v ňom pochádza z dávnych čias a pretrváva v rôznych podobách dodnes. Lektormi boli dvaja slovenskí dizajnéri a zruční remeselníci Tibor Uhrín a Michal Hanula.

Zadaním workshopu bolo vytvorenie uceleného dizajnu výrobku s charakteristikou funkčný, hravý objekt pre konkrétnu cieľovú skupinu s odkazom na kultúrne dedičstvo domovských krajín zúčastnených.

ÚĽUV