V krajine remesiel 2013

V krajine remesiel 2013

Milena Slováková

Celoslovenská súťažná prehliadka remeselnej tvorivosti detí a mládeže pod názvom V krajine remesiel 2013 vznikla v úspešnej spolupráci ÚĽUV-u s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši. Obe organizácie spojili svoje sily a výsledkom bolo 492 zaregistrovaných súťažných prác z celého Slovenska. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť u nich vedomie kultúrnej identity a podporovať ich vo výtvarnej kreativite a manuálnej zručnosti. Aj v tomto ročníku mali deti a mládež možnosť súťažiť v dvoch vekových kategóriách: veková kategória 8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov, a možnosť vybrať si zo šiestich súťažných tém rozdelených podľa materiálovej príslušnosti (drevorezba, drôtovanie, textilné výtvarné techniky, maľba na sklo, pletenie z prírodných materiálov a voľná kategória).

Do súťažnej prehliadky sa mohli prihlásiť žiaci za svoju školu / organizáciu alebo ako jednotlivci. Porota rozhodla o udelení 30 cien a 26 uznaní.

ÚĽUV