Modrotlač pod strechou ÚĽUV-u a družstiev

Modrotlač pod strechou ÚĽUV-u a družstiev

Oľga Danglová

Po zákaze súkromného podnikania v 50. rokoch 20. storočia sa časť modrotlačiarksych dielní na Slovensku transformovala na družstevnú výrobu a pôsobila v rámci družstva Kroj, založeného v roku 1948 Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Združstevnenie farbiarskej výroby načas prinieslo pozitívne výsledky, do návrhov dezénov začali vstupovať textilní dizajnéri, modrotlač sa začala objavovať v odeve a interiéri obyvateľov mestských domácností.

ÚĽUV kládol dôraz na etnografický výskum tradičnej modrotlačiarskej produkcie. V 70. rokoch začal spolupracovať s chýrnym modrotlačiarom Stanislavom Trnkom a jeho dielňou v Púchove. Táto kooperácia bola na dlhšie obdobie prospešná pre obe strany.

Sortiment sa delil na tri časti. Prvú časť produkcie tvorila metráž a bytový textil, do druhej patrili objednávky folklórnych súborov, do tretice to bola výroba spojená s módnym návrhárstvom, ktorá mala skôr doplnkový význam. Medzi návrhármi pracujúcimi pod hlavičkou ÚĽUV rozvíjajúcimi podnety modrotlače figurovali Eva Uhliariková, Eva Holáková, Klára Brunovská, Eva Kováčová, Jozef Bajuz, Jana Menkynová a Anna Pallová.

ÚĽUV