Na dobrej ceste

Na dobrej ceste

Eva Románková

V júni 2013 vo Viedni na spoločnom stretnutí expertov zaisťujúcich implementáciu Dohovoru o zachovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva na národných úrovniach vznikla myšlienka spracovať spoločnú nomináciu technológie výroby modrotlače do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. K potenciálnej nominácii sa prihlásili Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Nemecko. Podmienkou takéhoto zápisu je kontinuita tradície a jej životaschopnosť a tiež zápis na národné zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva všetkých zúčastnených krajín.

Nomináciu technológie výroby modrotlače do Zoznamu nehmotného bohatstva tradičnej ľudovej kultúry Českej republiky spracoval Národní ústav lidové kultury v Strážnici.

V rámci podmienok pre zápis je dôležitá i potreba súhlasu nositeľov prvku – teda súhlas výrobcov modrotlače a majiteľov modrotlačiarskych dielní.

V Českej republike v súčasnosti pracujú už iba dve modrotlačové dielne – Jiřího Danzingera v Olešnici a Františka Jocha v Strážnici.

Súhlas s takýmto zápisom v prípade kladného vyhodnotenia medzinárodnou komisiou znamená pre nositeľov a pre zúčastnené inštitúcie a štát radu záväzkov. Nositelia technológie výroby modrotlače preto požiadali o čas na rozmyslenie a rozhodli sa možnosť nominácie do svetového zoznamu najskôr riadne zvážiť.

ÚĽUV