Nebrať sa príliš vážne

Nebrať sa príliš vážne

Dana Tomečková

22. septembra v Dizajn Štúdiu ÚĽUV bude otvorená spoločná výstava dvoch mladých dizajnérov. Pavol Capik a Martin Žabka budú konfrontovať svoje tvorivé postupy až do 31. januára 2016. Martin Žabka (1987) pôsobí v praxi ako priemyselný dizajnér v Bratislave a zároveň sa venuje voľnej tvorbe v oblasti produktového dizajnu zameraného na malé série. Jeho tvorba prepája industriálny minimalizmus po formálnej stránke s rôznorodosťou prírody alebo zdrojov, ktoré sú „po ruke“, s vtipným akcentom. Má za sebou veľké množstvo workshopov, medzinárodných výstav, stáží a komerčných spoluprác. Pavol Capik (1984) je produktový dizajnér, pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach ako asistent v ateliéri Inovácia. Svoju tvorbu charakterizuje ako „súčasný dizajn v spojení s tradíciou“. Za dôležité považuje vytvárať také hodnoty, ktoré budú inšpirovať a podnietia znovuobjavenie remesla v dizajne. Pre jeho návrhy je typické precízne remeselné spracovanie, logika, elegancia a tichá krása výsledného objektu.

ÚĽUV