O lektoroch a lektorovaní

O lektoroch a lektorovaní

Zuzana Mitošinková

Na to, aby sa mohlo remeslo uchovávať, realizovať a napredovať, potrebuje svojich učiteľov – lektorov, ktorí ho budú šíriť medzi verejnosť. Jedným z miest, kde sa odovzdáva remeslo deťom, mladým alebo starším ľuďom, je i Škola remesiel ÚĽUV. Tá je zastúpená vo všetkých troch regiónoch – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Priblížiť remeslo ľuďom, ktorí by s ním inak nemali žiadnu skúsenosť, nájsť ďalších šíriteľov rôznych remeselných techník, i to je jedna z motivácii mnohých lektorov. Byť dobrým lektorom remesla je však náročné, no dlhoročné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré odovzdáva každý jeden svojim žiakom, sú veľkým bohatstvom. V pokračovaní ankety vám prinášame niekoľko rozhovorov s lektormi zo Školy remesiel ÚĽUV. Pýtali sme sa, kde a za akých okolností vzniklo ich odhodlanie lektorovať, ktoré momenty lektorskej práce sú pre nich tie najsilnejšie a najkrajšie a čo je pri lektorovaní najnáročnejšie, aké prekážky musia zdolávať.

ÚĽUV