Škola plná remesiel

Škola plná remesiel

Eva Ševčíková

Vzdelávacie aktivity Školy remesiel ÚĽUV vytvárajú akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou a napomáhajú tak udržiavať kontinuitu vo vývoji ľudovej umeleckej výroby a tradovania poznatkov. Neformálne voľnočasové vzdelávacie aktivity pre verejnosť zabezpečuje systematicky od roku 1999. Hlavnou programovou náplňou sú záujmové kurzy pre deti, mládež a dospelých. S riaditeľkou Regionálneho centra remesiel v Bratislave Oľgou Fratričovou sme sa rozprávali o tom, prečo a s akým poslaním vo vzťahu k ľudovej umeleckej výrobe vznikla Škola remesiel ÚĽUV, z akého dôvodu dnes ľudia vyhľadávajú remeslo, ako vyberali konkrétne témy, obsahy i samotných lektorov pre jednotlivé kurzy, aké by mali byť predpoklady dobrého lektora, aké sú prednosti neformálneho vzdelávania v Škole remesiel, pre koho sú kurzy určené, ako i o možnostiach ďalšieho rozvíjania znalostí nadobudnutých v kurzoch a pod.

ÚĽUV