Kam sa podel ľan z našich polí?

Kam sa podel ľan z našich polí?

Diana Némethová

U nás sa ľan siaty pestoval od nepamäti na domácu spotrebu. Ešte v 19. storočí sa takmer všetok tradičný odev, najmä ženský, vyrábal z ľanového plátna rôznej hrúbky a kvality. Okrem odevných súčiastok sa ľanové tkaniny spotrebovávali na bytové (obliečky, plachty, kútnice, prikrývky, uteráky) a hospodárske textílie (vrecia, trávnice, pokrovce na kone). Ľanové plátno nielenže malo praktický význam, ale odzrkadľovalo aj svoju ekonomickú hodnotu. Poddaný ľud odovzdával naturálne dávky na väčšine panstiev feudálnej šľachte vo zväzkoch ľanu.

ÚĽUV