Tkanie na doštičke a na kartičkách

Tkanie na doštičke a na kartičkách

Mária Mizeráková

Do polovice 20. storočia sa v tradičnej textilnej kultúre Slovenska popri tkaní na krosnách zachovali aj dva jednoduchšie spôsoby zhotovovania textilu – tkanie na doštičke a tkanie na kartičkách. Výsledným produktom oboch techník bola tkanica, úzka textília vo forme pásu, ktorého dĺžka niekoľkonásobne presahovala jeho šírku. Tkaním na doštičke vznikali čipky, šnúrky na zväzovanie bremien i vlnené pásy ako súčasť ľudového odevu. Tie vznikali aj tkaním na kartičkách.

ÚĽUV