Alena Hlucháňová: Keď je koníčkom koník

Alena Hlucháňová: Keď je koníčkom koník

Barbora Kanávorová

V minulom roku bola Alena Hlucháňová z Bratislavy ocenená prestížnym titulom majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby textilných zvieratiek. Ich výrobe pre ÚĽUV sa venuje od roku 2003, kedy na podnet výtvarníčky Janky Menkynovej obnovila výrobu tohto modelu. Dnes už tvorí samostatne, podľa vlastných návrhov, strihov a nápadov. „Vyrobila som veľa kusov, kým dostal koník prijateľnú podobu. Ak nie som spokojná, tak skúšam a hľadám riešenie, musím napríklad strih prispôsobiť vlastnostiam látky,“ hovorí a jej oči prezrádzajú, že ju táto práca vnútorne napĺňa. Vo voľnom čase sa šikovná majsterka venuje paličkovanej čipke a pôsobí v petržalskom klube Okolok. Ďalšia oblasť, ktorá ju upútala, je zápästková technika. Figuruje aj v klube textilných techník Vretienko, ktorý zastrešuje Regionálne centrum remesiel ÚĽUV-u. V kurzoch pre dospelých, ktoré organizuje toto centrum, vyučuje vyšívanie krivou ihlou. Počas letného denného tábora Prázdniny s remeslom v deťoch prebúdza záujem o rôzne textilné techniky.

ÚĽUV