Arne B. Mann – Rómski kováči na Slovensku

Arne B. Mann – Rómski kováči na Slovensku

Diana Némethová

Vydavateľstvo ÚĽUV opäť prichádza s novinkou z edície Tradícia dnes. Renomovaný autor z prostredia Slovenskej akadémie vied Arne B. Mann zhrnul svoj celoživotný výskum do cennej monografie. Doteraz nepublikovaný pohľad na kováčstvo Rómov na Slovensku podal autor v kontexte ich etnokultúrneho vývoja s reflektovaním podôb a špecifík materiálnej zložky (pracovné postupy, výrobky) i spoločenskej stránky (postavenie kováčov v spoločenstvách Rómov i z pohľadu nerómskych obyvateľov) tohto zamestnania. Publikácia vychádza v rovnakej slovenskej aj anglickej mutácii a je doplnená bohatým obrazovým materiálom.

ÚĽUV