Il Cappello di Firenze

Il Cappello di Firenze

Mária Pospíšilová

Sláva florentských slamených klobúkov je spätá s regiónom mesta Signa a siaha až do stredoveku. Klobúk, ktorý je v premenlivých formách a pestrých farbách medzi nami od nepamäti, v posledných rokoch v súvislosti s kultúrnymi a komunikačnými zmenami ľudstva zažíva svoju renesanciu. Tento (nielen) módny doplnok je nástrojom individualizácie a rozlišovania osobností, no dokáže i spájať. A práve v oblasti Florencie prostredníctvom konzorcia Il Cappello di Firenze už vyše tridsať rokov spája slamený klobúk viacerých dedičov tradičného umenia spracovania slamy.

ÚĽUV