Noví majstri: Ďalej v šľapajach predkov

Noví majstri: Ďalej v šľapajach predkov

Tomáš Mikolaj

Niekdajšiu mekku gubárstva v Klenovci dnes už pripomína len spustošený areál bývalej práčovne vlny pod miestnou priehradou. Jedným z posledných aktívnych slovenských gubárov je Ján Fotta, ktorý v tomto prostredí vyrastal. Naproti ich domu býval gubár Jozef Pap, na ktorého sa ako dieťa rád pozeral, keď rozvešiaval po záhrade na sušenie hotové guby. V dospelosti ho poprosil, či by sa mohol popri ňom zaučiť do výroby gúb. Keď mu výtvarná komisia ÚĽUV-u roku 1979 schválila dodané výrobky, nič už nestálo v ceste tomu, aby sa výrobe začal venovať pravidelnejšie a venuje sa jej doteraz. Za prácu v tomto odvetí bol minulý rok ocenený titulom majster ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV