Zo zbierok SNM v Martine

Zo zbierok SNM v Martine

Daša Ferklová

Potreba prenášať a uskladňovať rozličné materiály podmienila remeselnú a domácku výrobu predmetov slúžiacich na tento účel. Spletaním alebo ručným tkaním sa vytvárali predmety z rozličných prírodných materiálov. Pletivá boli voľne dostupné v prírode a rástli v blízkosti obydlia človeka. Vznikali rôzne koše, košíky, slamienky, podnosy, tašky či mierky. Práve výrobky zhotovené z prírodných pletív sú početne zastúpené v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine.

ÚĽUV