Dekor v diele Dušana Jurkoviča

Dekor v diele Dušana Jurkoviča

Blanka Petráková

Jurkovičova raná tvorba bola silne ovplyvnená ľudovou výtvarnou kultúrou. Jej vplyv sa v architektovom diele prejavoval v celkovom charaktere a konštrukcii stavieb, ale aj v dizajne nábytku a v ornamentike. Jurkovičovo chápanie dekoru sa menilo. Od preberania a kombinovania pôvodných ľudových motívov prešiel až k vytvoreniu svojského a nezameniteľného dekoratívneho štýlu, spájajúceho tradičné, secesné a modernistické prvky. S novými úlohami po prvej svetovej vojne ustúpil jeho dekorativistický prístup účelnosti a umiernenému výrazu.

ÚĽUV