Dekoratívny prejav v medovnikárstve na Slovensku

Dekoratívny prejav v medovnikárstve na Slovensku

Daša Ferklová

Na výrobu medovníkov sa v minulosti používali drevené formy, ktoré svojím drevoryteckým dekoratívnym štýlom dosahovali pozoruhodnú umeleckú úroveň. Mnohé zachované exempláre sú umeleckými skvostami rezbárskeho umenia. Odbyt medovníkov často nezávisel od akosti cesta, ale od toho, aký mali tvar a dekoratívnu výzdobu. Napriek tomu, že vtláčané medovníky boli postupne nahradené medovníkmi vykrajovanými kovovými formami, práve dekor je jedným z aspektov, vďaka ktorému sú medovníky obľúbené dodnes.

ÚĽUV