Geometrická koncepcia, alebo solárny symbol?

Geometrická koncepcia, alebo solárny symbol?

Diana Némethová

Rozeta, kvet života, šesťramenná ružica, betlehemská hviezda, Šalamúnova pečať, Perúnova hviezda, keltská ruža, slnko Álp, slovanské slnko, svarga… Rôzne pomenovania pre rovnaký obrazec. V historickom kontexte sa objavuje v rozdielnych kultúrach takmer po celom svete. Skúmaním jeho umiestnenia na artefaktoch minulých období je možné predpokladať, že tento obrazec splynul so svojím významom a stal sa symbolom, ktorý sa najčastejšie interpretuje ako apotropajný (magický ochranný), symbol prosperity alebo aj víťazstva. Svojou geometrickou dokonalosťou je vyjadrením vnútornej štruktúry stvorenia, a preto sa tiež považoval za symbol znovuzrodenia.

ÚĽUV