Inšpirované ornamentom

Inšpirované ornamentom

Jana Majerská

Práci s drevom sa Jana Majerská venuje od detských čias, aj vďaka otcovi Júliusovi Katinovi, ktorý bol ľudovým rezbárom. Napriek tomu, že bola dievča, v záľube a láske k drevu ju podporoval. Veľa podnetov načerpávala z okolia. Jedným z nich bol aj začiatok spolupráce s ÚĽUV-om, ktorý ju nútil zamyslieť sa nad vlastnou tvorbou. Ovplyvnilo ju štúdium literatúry, ale aj stretnutia s výtvarníčkou Jankou Menkynovou, ktorá jej navrhla výrobky kolorovať. Farebne upravený výrobok si pýtal výzdobu, a tak došlo na skúšku kyjatických vzorov. Ich podstatou je rezanie pomocou kružidla a polkruhového dláta – ide o linkový rez, ktorým vznikajú rôzne geometrické tvary. Študovaním významov motívov, vzorov získalo dekorovanie nový rozmer – na všetkom sa dá zanechať odkaz. K sortimentu jej výrobkov patria gombíky, piesty, puzdrá na zrkadielka, ale aj betlehemy a vianočné ozdoby v tvare srdca, kruhu či anjela. Sú zdobené kyjatickými vzormi v rôznych farbách: červenej, bielej, modrej, zelenej, hnedej, oranžovej, čiernej.

ÚĽUV