Novohradské kamenné oltáre

Novohradské kamenné oltáre

Ján Aláč

Bohato zdobené kamenné náhrobné tabule zo severozápadu Novohradu sú jedným z najpozoruhodnejších výtvarných prejavov nielen tohto regiónu. V polovici 70. rokov 19. storočia nastával na severozápade Novohradu, na jeho styku s Hontom a Podpoľaním, rozmach ľudového kamenárstva. V porovnaní s priľahlou oblasťou Hontu sa kamenárstvo v tejto časti Novohradu neprejavilo v podobe zdobených častí ľudovej architektúry, ale temer výlučne v podobe bohato tvarovaných a zdobených ľudových náhrobníkov, ktorými hroby svojich zosnulých označovali evanjelici augsburského vyznania

ÚĽUV