Ornament obdivovaný, odmietaný

Ornament obdivovaný, odmietaný

Oľga Danglová

Ornament a dekor predstavujú čistú radosť z hry medzi materiálom, predmetom a jeho zdobením kresbou, maľbou, rezbou, kompozičnými a farebnými riešeniami, charakteristickými pre danú kultúru a časové obdobie. Ornament možno charakterizovať ako výzdobu tvorenú rytmickým, symetrickým, proporčným opakovaním abstraktných alebo štylizovaných prvkov, motívov, ktorá skrášľuje predmet a technickými riešeniami sa prispôsobuje materiálu, z ktorého je predmet zhotovený. Dekor, dekoratívne umenie zahŕňa ozdobný štýl alebo schému, ako napríklad výber predmetov a ich skladbu pri zariaďovaní interiéru v duchu zámernej voľby určitých výrazových znakov. S používaním jednoduchých ozdôb či cieleným krášlením tela, šiat, predmetov alebo stavieb ornamentom sa stretneme naprieč časovým a priestorovým vzdialenostiam takmer vo všetkých kultúrach.

ÚĽUV