Veľká výzdoba

Veľká výzdoba

Libuša Jaďuďová

Jedinečný fond krojovej dokumentácie, ktorý obsahuje písomné, fotografické a kresbové materiály približne k deväťdesiatim variantom tradičného odevu na Slovensku, sa nachádza v Múzeu ľudovej umeleckej výroby v Stupave (MĽUV). Ide o najrozsiahlejší archívny materiál tohto druhu. Je základom krojovej výroby, slúži tiež ako študijný materiál pre odborných pracovníkov, etnografov, dizajnérov či záujemcov o tradičný odev. Jednou zo skupín krojovej dokumentácie je tzv. veľká výzdoba. Ide o súbor 1 009 kresieb rôznej veľkosti, ktoré zachytávajú odevné súčiastky v reálnej mierke so zameraním na dekor, na jeho umiestnenie na odevnej súčiastke a na jeho strih.

ÚĽUV