Výraz vo výreze Oľgy Kotercovej

Výraz vo výreze Oľgy Kotercovej

Tomáš Mikolaj

Oľga Kotercová vyrástla a celý život prežíva v rázovitých Čičmanoch (okres Žilina) v Strážovských vrchoch. Pre túto obec bola v minulosti typická prelamovaná výšivka, nazývaná aj výrez či žilinská robota. Umeniu čičmianskej výšivky sa Oľga Kotercová priučila už v detstve od svojej mamy Veroniky Čechovej, ktorá pracovala spolu s ďalšími miestnymi vyšívačkami pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Naplno sa doň pustila až po odchode do dôchodku v roku 2002. Postupne sa prepracovala od jednoduchšieho vyšívania obrysov až k technologicky náročnej práci na výreze.

ÚĽUV