Z edície ÚĽUV deťom

Z edície ÚĽUV deťom

Diana Némethová

Vydavateľstvo Ústredia ľudovej umeleckej výroby nadväzuje v edícii ÚĽUV deťom na sériu brožúr Ako sa kedysi… s témou bývania a s témou spôsobu živobytia ľudí pochádzajúcich z vidieckeho prostredia a malých miest od autorky Rastislavy Stoličnej. Publikácie sú bohato ilustrované kresbami Ivice Augustínovej. V časti Ako sa kedysi bývalo sa mladí čitatelia môžu dozvedieť, aký rozdiel bol v bývaní vo vidieckych horských oblastiach s prevahou dreveníc, v nížinách v domoch z nepálenej hliny a v mestečkách s murovanými domami. V publikácii Ako sa kedysi ľudia živili sa detský čitateľ dozvie, že každý človek nemal pôdu, a preto si na svoje živobytie nemohol zarábať pestovaním plodín a chovom domácich zvierat. Mnohí sa živili oveľa tvrdšou prácou, napríklad baníctvom alebo rôznymi remeslami, za ktorých výrobky dostávali od kupujúcich peniaze.

ÚĽUV