Jedenásť kruhov a dvadsaťdva rokov

Jedenásť kruhov a dvadsaťdva rokov

Mária Tomová

Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo, známa pod názvom Kruhy na vode je organizovaná v dvojročných intervaloch. Orientácia na ľudovú umeleckú výrobu a remeslo vyplýva Ústrediu ľudovej umeleckej výroby priamo z jeho poslania. Úzka spolupráca s remeselníkmi a výrobcami je preň charakteristická už od jeho počiatkov. Od polovice 90. rokov 20. storočia sa táto komunikácia prehlbuje aj smerom k mladým tvorcom, dizajnérom i výtvarníkom. Prostredníctvom nich sa ÚĽUV snaží prepojiť potenciál tradičnej výroby so súčasným prístupom k remeslu. Najvýraznejšie to možno dokumentovať práve súťažou Kruhy na vode.

ÚĽUV