Nové akvizície v Múzeu ľudovej umeleckej výroby

Nové akvizície v Múzeu ľudovej umeleckej výroby

Libuša Jaďuďová

Múzeum ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) je celoslovenským špecializovaným múzeom so zameraním na múzejnú dokumentáciu výtvarného prejavu ľudu, ľudového umenia, remesiel a domáckej výroby. Mapuje premeny a podoby ľudovej umeleckej výroby od roku 1945 po súčasnosť a dokumentuje aj vplyv Ústredia ľudovej umeleckej výroby na ľudovú umeleckú tvorbu. Jednou z jeho hlavných úloh je zbierkotvorná činnosť. Múzeum svoje zbierky systematicky dopĺňa, v rokoch 2018 – 2020 bolo do zbierkového fondu múzea nadobudnutých vyše 2 600 predmetov.

ÚĽUV