Noví majstri: Slamené fantázie

Noví majstri: Slamené fantázie

Tomáš Mikolaj

Na počiatku príbehu majstra ľudovej umeleckej výroby Štefana Rutzkého stojí priateľstvo s dlhoročnou výtvarníčkou ÚĽUV-u, Jankou Menkynovou, ktorá tému žehlenej slamy rozpracovala najviac. Jeho žena Agneša po strate práce v roku 1990 začala vďaka osobnej známosti s výtvarníčkou ÚĽUV-u vyrábať krojové bábiky. A popri nej sa čoskoro pustil do spolupráce s ÚĽUV-om aj vyštudovaný architekt Štefan Rutzký, ktorého oslovila oblasť pozdravov, obrázkov a ozdôb zo žehlenej slamy.

Svoj príklon k architektúre priznáva aj v témach slamených pozdravov a obrázkov – drevené kostolíky, bratislavské dominanty, ľudová architektúra… Rád však zachytáva aj výjavy z tradičného života na vidieku či zo sveta detí, veľkonočné a vianočné motívy či najnovšie aj štrnásť zastavení krížovej cesty. Majstrovsky kombinuje rôzne odtiene slamy, na zvýraznenie detailov či vytvorenie špecifickej atmosféry siaha aj po hrubom farebnom papieri či látke lepenej na podkladový papier. Postupom času prešla na prácu so žehlenou slamou aj jeho manželka. Každý má vlastný štýl, podmienený aj pracovnými nástrojmi (manželka geometrické tvary vystrihuje nožnicami), vzájomne sa však inšpirujú a posúvajú ďalej.

ÚĽUV