Simona Janišová: Remeslo žije v procese

Simona Janišová: Remeslo žije v procese

Silvia Seneši Lutherová

Keramikárka a dizajnérka Simona Janišová sa vo svojej tvorbe pohybuje voľne bez toho, že by sa nechala obmedzovať limitmi keramikárskeho remesla, či už filozofickými alebo fyzickými. Svoj autorský program rozvíja viacerými smermi: od úžitkovej keramiky k voľnej tvorbe, od dizajnu k solitérnemu objektu, od kresby ku keramickému reliéfu. Čerpá z histórie keramickej tvorby, ale presadzuje si autonómnosť, pohráva sa s funkciami a významami predmetov, parafrázuje kultúrne aj výtvarné archetypy, hľadá novotvary. Jej diela získali viacero ocenení a nechýbajú na žiadnej významnej prehliadke slovenského dizajnu či remesla. Kľúčovým aspektom jej keramickej tvorby je proces, akýsi hybný element, ktorý autorka sama označuje ako „niečo medzi exaktným plánovaním a hrou“.

ÚĽUV