Experiment vo výučbe remesiel

Experiment vo výučbe remesiel

Ľuba Paučulová

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje v rámci špecializovaného inžinierskeho štúdia odborníkov pre oblasť pamiatkovej starostlivosti. Škola už druhý rok realizuje v teréne experimentálnu výučbu predmetu obnova pamiatok. Výučba sa uskutočňuje na detašovanom pracovisku v Banskej Štiavnici. Počas týždňového pobytu sa študenti zoznamujú s tradičnými remeslami uplatňovanými pri historickej architektúre. Okrem exkurzií si osobne môžu vyskúšať tesárstvo, omietacie a štukatérske techniky a kováčstvo. Na základe pozitívneho ohlasu sa bude po ukončení experimentu (jar 2003) uvažovať o pravidelnej výučbe pre čo najväčší počet študentov.

ÚĽUV