Majstri 2005

Majstri 2005

Redakcia

Jednou z úloh ÚĽUV-u od jeho založenia je posudzovanie odbornej spôsobilosti ľudovoumeleckých výrobcov a udeľovanie titulu majster ľudovej umeleckej výroby. Odborná komisia za takmer polstoročie svojej činnosti udelila tento titul vyše 330 osobnostiam. V roku 2005 dostalo toto ocenenie deväť výrobcov z rôznych odvetví ľudovej umeleckej výroby, ktorých predstavujeme.

Podmienkami odbornej spôsobilosti majstra ľudovej umeleckej výroby je vynikajúca znalosť tradičnej výroby, schopnosť zvládnutia zložitej techniky, samostatný tvorivý prejav a najmenej 10 rokov nepretržitej praxe v príslušnom odbore ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV