Dve pražské výstavy

Dve pražské výstavy

Adriena Pekárová

V priestoroch Galérie U prstenu a Slovenského inštitútu sa už druhý rok za sebou predstavili dve výstavy – mladí výtvarníci na výstave Talenty 2006 a medzinárodná výstava Textilná miniatúra, ktorej organizátorom je Združenie TXT.

Výstava Talenty 2006 je koncipovaná ako prehliadka mladých umelcov, ktorí prešli výberom a predstavili sa na rovnomennej medzinárodnej súťaži a výstave v Mníchove. Tento rok
troch účastníkov z Mníchova doplnili ďalšie nádejné talenty, väčšina z nich so skúsenosťou zo zahraničných študijných stáží a medzinárodných súťaží. Jedenásť mien (okrem jedného študenti alebo absolventi VŠVU v Bratislave) podpísaných pod kolekcie odevného a textilného dizajnu, skla, šperku a interiérových objektov z pedigu ponúklo obraz umeleckého sveta nastupujúcej generácie, ktorý zaujal spontánnosťou, dynamikou, kreativitou a vyvoláva záujem o budúci vývoj.

Dnešní mladí umelci plne využívajú možnosti mobility, nasávajú a vymieňajú si podnety a informácie z rôznych vzdialených kútov sveta, ovplyvňuje ich moderná technika a veda. Inovácia je teda samozrejmým aj nevyhnutným prostriedkom ich uvažovania. Aj napriek tomu, že sa stávajú súčasťou nadregionálneho umeleckého priestoru bez hraníc, je potešiteľné, že v ich práci zostáva čosi svojské, čo ich stále spája s miestom svojho pôvodu.

Pri mnohých z vystavených prác je čitateľná určitá forma súvislosti s tradíciou, avšak nie v zmysle obdivného nasledovania, ale skôr ako odrazovej platformy, inšpirácie alebo východiska pre konceptuálne uvažovanie alebo príležitosti ukázať vlastný kreatívny potenciál vo využití klasickej remeselnej technológie.

ÚĽUV