EX CHANGE

EX CHANGE

Mária Nepšinská

V Galérii Medium v Bratislave sa v októbri pod názvom EX CHANGE uskutočnila medzinárodná kolektívna výstava študentov ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave a študentov Fachhochschule Edelstein + Schmuckdesign Trier z Nemecka. Oba šperkárske ateliéry už od roku 1997 udržujú živé kontakty a formou spoločnej výstavy sa rozhodli prezentovať dlhoročnú spoluprácu. Vedúcimi ateliérov sú prof. Karol Weisslechner a prof. Theo Smeets. Vystavené šperky a objekty vznikli počas študijných pobytov v rámci výmenného programu. Predstavujú široké spektrum individuálnych autorských prístupov jedenástich študentov, absolventov šperkárskych ateliérov a ich profesorov, ktorých tvorba sa pozoruhodným spôsobom prejavuje v experimentovaní s klasickými i netradičnými materiálmi a technikami. Ďalšie podobné podujatie sa uskutoční v nemeckom Idar-Obersteine.

ÚĽUV