Trienále textilu v Liptovskom Mikuláši

Trienále textilu v Liptovskom Mikuláši

Zuzana Gažíková

Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa od konca augusta do 3. decembra stala hostiteľom prvého ročníka Trienále textilu. Celkovo sa tu zišlo 46 umelcov z 15 európskych krajín. Myšlienka pripraviť trienále textilu vznikla z jednoduchého dôvodu – presvedčiť verejnosť o tom, že po dlhšom čase, keď záujem o textilné umenie mal výrazne klesajúcu tendenciu, má tento odbor nárok a všetky predpoklady vrátiť sa nielen do výstavných siení, ale aj do súkromných a verejných priestorov. Hlavná iniciatíva zorganizovať Trienále textilného umenia vyšla zo združenia Arttex. Ateliér Arttex má ambíciu pripraviť workshop v Liptovskom Mikuláši na budúci rok, keďže práve tu sa nachádza technologické zázemie na výrobu. Hlavným cieľom bude prelomiť chápanie textilu len v dimenziách závesného obrazu – veď tu sa ponúkajú stále nové a veľmi široké možnosti vo vzťahu k odevu, soche a pod. Podmienky účasti boli jasne definované. Keďže dnes hranice toho, čo sa označuje ako textilná tvorba, sú veľmi široké, tento odbor sa často prelína s inými. Jednou z hlavných podmienok účasti bola požiadavka, aby exponát obsahoval minimálne 50 % textilu.

ÚĽUV