V krajine remesiel 2007

V krajine remesiel 2007

Redakcia

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje prvý ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež V krajine remesiel 2007. Súťaž je určená pre deti a mládež od 8 do 15 rokov.

Cieľom súťaže je podporovať tvorivosť a kreativitu detí a mládeže v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času, zvýšiť záujem detí, mládeže, školských a voľnočasových zariadení pre deti a mládež o tradičné i súčasné remeslá na Slovensku a využívanie ich potenciálu, podporiť záujem o národné kultúrne dedičstvo.

Predmetom súťaže sú práce úžitkového charakteru realizované remeselnou technikou. Do súťaže možno prihlásiť práce, ktoré budú vytvorené týmito remeselnými technikami: drotárstvo, pletenie z prírodných pletív (prútie, šúpolie, slama, luby), rezbárstvo, tkanie, paličkovanie, pletenie, háčkovanie, plstenie, vyšívanie, sieťovanie, maľba na skle temperou. Techniky sa môžu vzájomne kombinovať, príp. dopĺňať inými materiálmi. Vyhlásené témy: „V krajine remesiel“, nádoba/ krabička (miska, hrnček, košík, čajník, dóza, váza…), kapsa/ dečka (taška, puzdro na mobilný telefón, kozmetická taštička, kabelka, peňaženka, vrecko…).

Vyhodnotenie súťaže: do 15. júna 2007.

 

ÚĽUV