Šperk Stret ’08

Šperk Stret ’08

Mária Nepšinská

V októbri sa Bratislava stala usporiadateľským mestom 6. ročníka medzinárodného sympózia Travelling, ktoré vzniklo v roku 2002 ako platforma pre kultúrnu výmenu a stretávanie šperkárov na nových inšpiratívnych miestach so silným kultúrnym zázemím, históriou a prírodou. Projekt putovných sympózií hostili od zrodu mestá Vitoria/Gasteiz, Lisabon, Travassos, Menorce, Vilafranca del Penedés a voľne sa k nim pripojil i projekt Turnovského sympózia v Idar-Obersteine. Šperky vytvorené na tohtoročnom sympóziu, spolu s dielami z ostatných putovných sympózií, boli v októbri 2008 prezentované v Bratislave pod názvom Moderný šperk z medzinárodných putovných sympózií. Výstavou bola zároveň oficiálne otvorená 3. medzinárodná konferencia Šperk Stret ’08 (10. – 11. 10. 2008). Projekt konferencie a Travelling sympózia zorganizoval ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave a program sa i vďaka podpore Ministerstva kultúry SR mohol oproti uplynulým ročníkom rozšíriť na dvojdňové podujatie s množstvom sprievodných výstav.

ÚĽUV