X – ako desať

X – ako desať

Adriena Pekárová

Desať rokov výstav textilnej miniatúry v Bratislave vybudovalo tradíciu, vytvorilo bázu pre hodnotenie vývoja tejto disciplíny v rámci domácej textilnej tvorby. Spočiatku výlučne aktivita malej skupiny „textiláčok“ sa postupne rozrástla. Po piatich rokoch začala kurátorka Silvia Fedorová prizývať zahraničných kolegov. Tento rok sa na výstave stretli práce od 58 autorov, z toho 16 zahraničných a 9 študentov. Mladí výstavu jednoznačne obohacujú, napriek tomu, že technické spracovanie v niektorých prípadoch nie je dosť kvalitné, ale sú nezaťažení a riešia veci rôznorodo. Rozmanitosť formálneho stvárnenia miniatúry v škále vlastných individuálnych techník prinášajú predovšetkým zahraničné účastníčky výstavy. Posledný rok sa začínajú opäť objavovať tradičné techniky ako háčkovanie a pletenie. Nová generácia sa nevracia k ich pôvodnému výrazu, ale hľadá prostredníctvom týchto techník nové vyjadrovacie možnosti, obohacuje ich.

Po bratislavskej premiére výstava putuje začiatkom budúceho roka ďalej do romantického vodného zámku Klaffenbach, ktorý je živým kultúrnym centrom nemeckého mesta Chemnitz.

Existencia dnes už medzinárodného podujatia v Bratislave je výnimočnou vecou. Naša chudobná umelecká scéna tu má platformu, ktorá si získala meno a kredit a je jednou z ciest, ako sa dostať do medzinárodného kontextu textilnej tvorby.

ÚĽUV