Tradičné nie tradične

Tradičné nie tradične

Keramické sympózium Fenomén Gemer ’09

Redakcia

V duchu hesla „tam, kde si, s tým, čo máš a hneď teraz“ sa koncom tohtoročného leta konalo sympózium Fenomén Gemer´09. Sympózium sa uskutočnilo pod záštitou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Určené bolo študentom všetkých vysokých škôl a vybraných stredných škôl so zameraním na keramiku v Slovenskej republike a Českej republike vo veku od 18 do 35 rokov. Účastníkov vyberala komisia zložená z organizátorov.
Gemer, Malohont a Novohrad je územie s najvzácnejšími lokalitami – náleziskami keramických ílov na Slovensku. Keramické ložiská v týchto lokalitách sú neobyčajne pestré chemickým zložením, farebnosťou i vlastnosťami. Podstatou aktivity a súčasne výnimočnosťou akcie bola práca priamo v keramických ložiskách pod otvoreným nebom.
Do budúcna plánujú usporiadatelia rozšíriť cieľovú skupinu o celý región V4. Periodicita sympózia by mala byť dvojročná.

ÚĽUV