Trienále textilu 2009

Trienále textilu 2009

Na ceste ku kontinuite

Zuzana Gažíková

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa 18. septembra konala vernisáž 2. ročníka Trienále textilu, ktorého hlavným organizátorom je Klub textilných výtvarníkov Arttex. V decembri 2009 výstava bude reprízovaná v priestoroch Domu umenia v Bratislave.
Prvý ročník Trienále textilu sa konal v roku 2006 a bol spojený s veľkým záujmom autorov z rôznych krajín. Na druhom ročníku trienále sa takmer polovica autorov z toho predchádzajúceho opätovne zúčastnila. Na výstave je prezentovaná kolekcia prác takmer 50 autorov. Podstatnú časť tvoria autori zo Slovenska, zastúpené sú však aj iné európske krajiny, napr. Česko, Poľsko, Švajčiarsko, Srbsko, Fínsko, Taliansko, Rumunsko. Z nich odborná porota vybrala ocenených autorov. Grand Prix za najlepšie výtvarné textilné dielo si v tomto roku odniesla Andrea Ševčíková Marčeková (SR). Študentskú cenu získala Ľubomíra Abrahámová, študentka VŠVU v Bratislave. Cenu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, udeľovanú za prekračovanie hraníc medzi médiami, získala rovnako študentka VŠVU v Bratislave Dana Fagová. Cenu KTV – Arttex porota udelila mladej poľskej výtvarníčke Ludwike Źytkiewicz.
Pre objektívnosť treba povedať, že Trienále textilu má vo svojom druhom ročníku aj niektoré detské choroby, nedostatky a chyby krásy, ktorých príčiny bude potrebné analyzovať a prehodnotiť. Ak má trienále ambíciu konkurovať podobným prehliadkam v zahraničí, bude potrebné latku náročnosti podstatne zvýšiť. Tento projekt je o snahe budovať zaujímavé a kvalitné podujatie prezentujúce a dokumentujúce techniku, ktorá nie je prežitou disciplínou, naopak, je vývojaschopná a dokáže byť súčasná a aktuálna.

ÚĽUV