Slama

Slama

Medzinárodný land artový festival v Chorvátsku

Tibor Uhrín

Chorvátsky sochár Nikola Faller v lete roku 2006 s priateľmi zo školy a miestnymi umelcami z dediny Lug pri Osijeku zorganizoval prvé sochárske „slamené“ podujatie. Nadšenci založili mimovládnu organizáciu „Slama“ na propagáciu kreatívneho povedomia spoločnosti. Už v roku 2007 udalosť nadobudla medzinárodný charakter. Názov podujatia sa zmenil na Slama land art festival. Týždeň trvajúci workshop priamo na pokosenom poli v oblasti prírodnej rezervácie Kopački rit, ktorá patrí do regiónu Baranja v Osjecko-baranjskej župe, vrcholí cez víkend festivalom. Súčasťou tohto dnes už známeho podujatia s návštevnosťou asi päť tisíc ľudí je okrem otvorenia výstavy slamených diel aj kultúrny program na slamenom pódiu spojený s jarmokom.

V tomto roku sa konal piaty ročník festivalu. Účastníci museli vopred poslať návrhy svojich konceptov a materiálové požiadavky. Účastníkmi boli prevažne umelci a študenti z Chorvátska, ale aj Bosny a Hercegoviny, Srbska, Nórska, Maďarska, Mexika a Slovenska. Ateliérom bolo pokosené pole, materiálom diel bola slama, špagát, drevo a železné prúty. Odbornejšiu a najmä fyzicky náročnejšiu pomoc zabezpečovalo niekoľko miestnych farmárov. Výsledkom tohtoročného festivalu Slama bolo niekoľko pozoruhodných diel.

ÚĽUV