Gyeonggi International Ceramix Biennale

Gyeonggi International Ceramix Biennale

Mária Nepšinská

Medzinárodná súťaž Gyeonggi International Ceramix Biennale, ktorá sa koná v Južnej Kórei, sa snaží rozšíriť dosah keramiky a objaviť nový potenciál figuratívneho umenia v 21. storočí. Od založenia v roku 2001 sa súťaž stala medzinárodným fórom trendov súčasnej svetovej keramiky. Zámerom 6. ročníka bolo zahrnúť širšiu škálu súčasného keramického umenia, preto nebral žiaden ohľad na úžitok či voľnú abstrakciu. Organizátori sa zamerali na experimentovanie, ktoré je zahrnuté v názve CeraMIX.

Do súťaže bolo prihlásených 3362 diel od 1875 umelcov zo 71 krajín sveta. Z nich porota vybrala 160 diel, udelila 25 ocenení. Na súťaži sa zúčastnil aj slovenský výtvarník Martin Rosenberger, absolvent Ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho keramické dielo s názvom Game porotcovia vybrali na záverečnú výstavu a ocenili čestným uznaním.

ÚĽUV