Jaroslav Kostúr – Nie je zvonec ako zvonec

Jaroslav Kostúr – Nie je zvonec ako zvonec

Vanda Krištofová

Na Slovensku bolo zvonkárstvo domáckou výrobou a doplnkovým zamestnaním, ktoré najdlhšie pretrvalo v horských a podhorských oblastiach s rozvinutým salašníctvom. Zvonkárskemu remeslu v Podkoniciach dal základ bača Ján Kostúr (1919 –1992). Takmer storočné pracovné nástroje zostali v rodinnej dielni. Po otcovi prebral remeslo syn Jaroslav Kostúr. Aktívne sa mu začal venovať po smrti svojho otca a len popri zamestnaní. V roku 1994 začal spolupracovať s ÚĽUV-om a v roku 2011 získal osvedčenie majster ľudovej umeleckej výroby. Vyrába plechové zvonce a svoju tvorbu prispôsobuje nielen požiadavkám bačov, ale aj potrebám súčasnej doby, keď sa z úžitkového predmetu stáva predmet estetický, dar.

ÚĽUV