Holka z porcelánu

Holka z porcelánu

Mária Hriešik Nepšinská

V osobe Markéty Novákovej sa prepája česká a slovenská keramika – je absolventkou ateliéru keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem aj ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pre jej tvorbu je typická práca s porcelánom, presné a precízne spracovanie i čistota prevedenia. Vychádza prevažne z geometrie – od jednoduchých po zložité geometrické tvary, ich kompozície a prieniky, oživuje ich rôznymi dekoratívnymi detailmi, no rada siaha aj po tradičných vzoroch. Nebráni sa však ani experimentom s dekorom a plastickými štruktúrami.

Jej spôsob práce spočíva v perfektnom zvládnutí materiálu a techniky. Zúčastňuje sa rôznych výstav, súťaží a sympózií v Česku, na Slovensku i v zahraničí.

ÚĽUV